สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่นำเข้าไปใช้งานใน Interior site หากผ่านการตรวจสอบแล้วเราควรติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่ตัวอุปกรณ์เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ตัวอย่างตามไฟล์ลิงค์ข้างล่างครับ)

Safety tag A4 stricker (for equipment interior site)

Advertisements

ยินดีต้อนรับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เราเรียกกันว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่เทคนิค เทคนิคขั้นสูง หัวหน้างาน บริหาร และวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นกำลังขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการทำงานไปพร้อม ๆ กัน เน้น…ว่า ต้องร่วมมือและให้ความสำคัญ ถึงจะประสบผลสำเร็จ

ผมขอเอาใจช่วย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สังคม และเพื่อน ๆ พนักงานด้วยกัน

สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะการร่วมแรงร่วมใจกันที่จะทำสิ่ง ๆ นั้น ให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้…….

ท้อได้แต่อย่าถอย คงไม่มีความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ หากเราไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

“เหตุผลของคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของคน อีกคนหนึ่ง
ถ้าไม่ลองก้าว  จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า  ข้างหน้าเป็นอย่างไร
หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้  ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ….”

จากใจครับ