“ผมคิดอยู่เสมอว่า ความรู้ที่ได้จากการอบรม ศึกษา จะต้องนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้ได้ ถึงจะเรียกได้ว่า ได้ร่ำเรียน ศึกษามาอย่างแท้จริง หากใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็คงเสียเวลาไปเปล่า ๆ อย่างน้อย สิ่งที่ผมทำจะเกิดประโยชน์มากหรือน้อย ก็คงจะบอกไม่ได้ แต่จะดีมากหากสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในด้านนี้อยู่ ผมหวังเช่นนั้น….”

 

Personal Data

                Name:                   Mr.Thongchai   Chiabhlaem

                Address:              368/7 Moo 14  Nittayo Rd.  T. Markhank  A. Mueng

                                                Udonthani Province 41000 Tel. 08-6858-3774

               Education:        – NPC-S&E (Law’40) and Pinthong Group (Law’ 49 Upgrade)     

                                                  – Sukhothaithammathirath Open University in Occupational Health and Safety.

 

                Position:              Occupational Health and Safety Consultant. 

           

  ประวัติการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

หลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม  จำนวนวัน/ ชั่วโมง  ปี พ.ศ. 
1. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงแรมหนองคายแกรนด์ฯ หนองคาย/สสค.หนองคาย, กองตรวจความปลอดภัย กทม. 2 วัน 2545
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2540 (หลักสูตร 192 ชั่วโมง) ห้องประชุมขวัญมอ ม.ขอนแก่น, โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง / บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด       235 ชั่วโมง 2547 – 2548
3. แผนป้องกันระงับภัยอัคคี อพยพหนีไฟ และแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ห้องประชุม บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด/บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย 3 วัน 2548
4. เทคนิคการประเมินจุดเสี่ยง โรงแรม การิน จังหวัดอุดรธานี/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีนส.พรสวรรค์  ชาญยุทธนายโสภณ    พงษ์โสภณ 1 วัน 2549
5. อบรมชี้แจงโครงการติดตามและขยายผลการลดการประสบอันตรายจากการทำงานโดยใช้เครื่องมือคัดกรองประเมินและควบคุมจุดทำงานเสี่ยง โรงแรม การิน จังหวัดอุดรธานี/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีนส.พรสวรรค์  ชาญยุทธนายโสภณ    พงษ์โสภณ 1 วัน 2549  
6.โครงการติดตามและขยายผลการลดการประสบอันตรายจากการทำงานโดยใช้เครื่องมือคัดกรองประเมินและควบคุมจุดทำงานเสี่ยง โรงแรมเจริญธานีโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 5 จังหวัดนครราชสีมานส.พรสวรรค์  ชาญยุทธนายโสภณ    พงษ์โสภณ 1 วัน 2549  
7. การดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น/กลุ่มวิจัยอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น 1 วัน 2549  
8. กฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่ สำหรับสถานประกอบกิจการฯ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น/กองตรวจความปลอดภัย กทม. 1 วัน 2549  
9. การจัดทำข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน สภาคริตจักรฯ เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี กทม./บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด 1 วัน 2549  
10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องประชุมใหญ่ บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดนครปฐม/เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม 1 วัน 2550  
11. หลักการเป็นหัวหน้างาน รุ่น 3 ห้องประชุมบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 3 วัน 2550  
12. การทำงานในที่อับอากาศ (ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง ผู้ปฏิบัติงาน) ห้องประชุม บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด/คุณมนตรี  จงตระการสมบัติ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด โรงงานสุราจังหวัดขอนแก่น 3 วัน 2550  
13. โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับจป.หัวหน้างานฯ ห้องประชุมสสค.หนองคาย/ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 วัน 2550  
14. แรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ห้องประชุมบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย 1 วัน 2550  
15. การประเมินความเสี่ยงที่จุดทำงาน ณ ห้องภูพานโรงแรมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/นายโสภณ    พงษ์โสภณ 1 วัน 2550  
16. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ณ ห้องอบรมอาคารแสงโสม  กรุงเทพฯ/บริษัท คุณภาพและความปลอดภัย จำกัด 2 วัน 2550  
17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (เพิ่มเติม 42 ชั่วโมง) ตามกฎหมาย การบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ปี 2549 โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น/บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  42 ชั่วโมง 2550  
18. เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ห้องอบรมสัมมนา เขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก/กองตรวจความปลอดภัย  กทม. 5 วัน 2550  
19. หลักเกณฑ์ในการส่งสถานประกอบการ เข้าประกวดด้านความปลอดภัยดีเด่นระดับประเทศ ปี 2551 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น/กองตรวจความปลอดภัยในการทำงาน กรุงเทพฯ 1 วัน 2551  
20. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) รุ่นที่ 1 โรงแรมอิสติน จังหวัดกรุงเทพฯ/สำนักมาตรฐานแรงงานไทย 1 วัน 2551  
21. การควบคุมรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย ห้องประชุมบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 2 วัน 2551  
22. เครือข่ายแรงงานรุ่นที่ 1 ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย  1 วัน 2551  
23. สัมมนาโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี/อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 1 วัน 2551  
24. ดูงานด้านความปลอดภัยฯและมลพิษสิ่งแวดล้อม บริษัท เกลือพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมาและบริษัท ฟีนิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) 2 วัน 2551  
25. การบริหารเวลา (Times Management) ห้องประชุมบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดหนองคาย 2 วัน 2551  
26. 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ห้องประชุมบริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดหนองคาย 4 วัน 2551  
27. การทำงานในที่อับอากาศ (ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง ผู้ปฏิบัติงาน) ห้องอบรมสัมมนา บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดนครปฐม และลานฝึกดับเพลิง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง/บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด   3 วัน 2551  
28. แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย 4 ชั่วโมง 2551  
29. โรควัณโรค และโรคเอดส์ บ้านพักใจ จังหวัดหนองคาย 4 ชั่วโมง 2551  
30. บทบาทของเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6 ชั่วโมง 2551  
31. การจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 6 ชั่วโมง กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6 ชั่วโมง 2551  
32. เทคนิคการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง และเสียง และการจัดทำรายงานการตรวจวัด ฯ   กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ชั่วโมง 2551  
33. โครงการอนุรักษ์การได้ยินและกฎหมายลูกบทกฎกระทรวงฯ ความร้อน แสงสว่างและเสียง   กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ชั่วโมง 2551  
34. ทิศทางของมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง   กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ชั่วโมง 2551  
35. การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ   กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 ชั่วโมง 2551  
36. การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ  กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6 ชั่วโมง 2551  
37. มาตรฐานแรงงานไทย  (มรท.8001:2546) อ.ธีรานนท์  จงรัตน์ศรีกุล/ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 64 ชั่วโมง 2551  
38. ผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001:2546) อ.ธีรานนท์  จงรัตน์ศรีกุล/ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 8 ชั่วโมง 2551  
39. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ผู้แทนกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.5 ชั่วโมง 2551  
40. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการความปลอดภัยเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ นายวินัย ลัฐิกาวิบูลย์ ผอ.กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1.5 ชั่วโมง 2551  
41. การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (SCBA) นายขัตติย อัศวสุรฤกษบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด   8 ชั่วโมง 2551  
42. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด   16 ชั่วโมง 2551  
43. การจัดทำระบบสารเคมี GHS (SDS) สถาบันความปลอดภัยร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 6 ชั่วโมง 2552  
44. Gas Detector บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด   8 ชั่วโมง 2552  
45. กฎหมายความปลอดภัยฯ ใหม่ และการเป็นผู้วิทยากร ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ ๙ จังหวัดอุดรธานี 8 ชั่วโมง 2553  

 

     ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 –  ปัจจุบัน

 ผลงาน สถานที่/หน่วยงาน  รางวัล  ปี พ.ศ. 
1. สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ (5 ปี ติดต่อกัน เพจเงิน) อิมแพคแอรีน่า กทม./สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิบัตร/โล่ 2546-2550
2. โรงงานสีขาว (ยาเสพติด) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย ป้ายประกาศ 2545
3. AIDS (เอดส์) ระดับเงิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย วุฒิบัตร 2545
4. Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ระดับต้น มิราเคิล แกรนด์ กทม./สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิบัตร/โล่ 2551
5. โรงงานสีขาว (ยาเสพติด) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดหนองคาย ป้ายประกาศ 2551
6. สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/กระทรวงแรงงาน วุฒิบัตร/โล่ 2551-2552
7. สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมา/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิบัตร/โล่ 2553

       ประสบการณ์การทำงาน (Experience)

            – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

            – หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

            – ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Interior)

Advertisements