ตามกฎหมายความปลอดภัยฯ (แสงสว่าง เสียง ความร้อน) ได้ควบคุม ดูแลให้ต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้กับลูกจ้าง ผมมีตัวอย่างที่คิดว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์หรือให้ผู้ที่ต้องการตัวอย่างได้ มาให้อ่านและศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปครับ

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (ตัวอย่างเพื่อการศึกษา)

Advertisements