มาตรฐานในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ เพื่อนำไปตรวจสอบระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ ระบบการทำงานด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้อง ดังกล่าว จะนำมาซึ่งความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

Safety Inspection Standard Thai (ตัวอย่าง)

Advertisements