ตัวอย่าง การบันทึกจำนวนผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงาน รวม Sub-contact ที่เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บบันทึกสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน ข้อมูลสามารถอัพเดทได้ตลอดจนถึงปีเลยครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำดูนะครับ

Safety Calendar 2011 for Interior site

Advertisements