ตัวอย่าง ป้ายกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ที่ใช้ติดทางเข้า เพื่อสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมไปจนถึงผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ตามลิงค์ไฟล์ด้านล่างเลยครับ

-ตัวอย่างป้ายกฎระเบียบข้อปฏิบัติบริษัท A4 size (for interior site)

Advertisements