เรื่องของการประเมินความเสี่ยงในงานอินทีเรีย ก็ขาดเสียมิได้ครับ เราจำเป็นต้องรู้ลักษณะงาน รู้อันตรายที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปจนถึงการตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับการทำงาน ผมมีตัวอย่างให้ลองศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ครับ…..

Job Safety Analysis (for Interior) (ตัวอย่าง)

Advertisements

thongchai chiabhlaem

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ และจากการค้นคว้าข้อมูลจากระบบอินเตอร์เนท พบว่า ข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เราควรรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงานประจำวัน และชีวิตนอกเวลางาน

ผมรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว มาไว้ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านและศึกษากันต่อครับ เพราะเห็นว่าข้อมูลดี ๆ หากเรารู้แล้วควรส่งต่อให้เพื่อน ๆ ลองอ่านดูนะครับ….. ผมคิดว่ามันน่าสนใจทีเดียวครับ ^^

กับดักสุขภาพ 10 ประการ ที่คนไทยใหลหลง

โรคร้ายของพนักงาน

อย่าเข้าใจผิดเมื่อต้องใช้ Back Support

 

Confined space.

มาตรฐานในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined Space Standard for Thai.)

มาตรฐานการปฏิบัติในที่อับอากาศ นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ได้ออกมากำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วย (ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง, ผู้ควบคุมงาน และผู้อนุญาต) ต้องผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติงานจากผู้ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายฯ ระบุไว้ ผมมีตัวอย่างมาตรฐานการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยจากเวอร์ชั่นที่แล้ว และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาครับ

STD Confined Space for Thai Only. (ตัวอย่าง)

เพิ่มเติมในส่วนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

exam Confine Space Permit (ตัวอย่าง)

exam Gas Form (ตัวอย่าง)

เพิ่มเติมรายละเอียดการใช้เครื่องมือตรวจวัด

วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดก๊าซ QRAE PLUS

มาตรฐานในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยฯ เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ เพื่อนำไปตรวจสอบระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งนี้ ระบบการทำงานด้านความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้อง ดังกล่าว จะนำมาซึ่งความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

Safety Inspection Standard Thai (ตัวอย่าง)

ตามกฎหมายความปลอดภัยฯ (แสงสว่าง เสียง ความร้อน) ได้ควบคุม ดูแลให้ต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้กับลูกจ้าง ผมมีตัวอย่างที่คิดว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์หรือให้ผู้ที่ต้องการตัวอย่างได้ มาให้อ่านและศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปครับ

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (ตัวอย่างเพื่อการศึกษา)

ตัวอย่าง การบันทึกจำนวนผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงาน รวม Sub-contact ที่เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บบันทึกสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน ข้อมูลสามารถอัพเดทได้ตลอดจนถึงปีเลยครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำดูนะครับ

Safety Calendar 2011 for Interior site

ตัวอย่าง ป้ายกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ที่ใช้ติดทางเข้า เพื่อสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมไปจนถึงผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ตามลิงค์ไฟล์ด้านล่างเลยครับ

-ตัวอย่างป้ายกฎระเบียบข้อปฏิบัติบริษัท A4 size (for interior site)